Newyddion


Betsi Cadwaladr/North Wales  |  26 Tachwedd 2019

Cynllun Strategol Bwydo Babanod Betsi Cadwaladr

Nod Cynllun Strategol Bwydo Babanod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw hyrwyddo a chefnogi'r maeth gorau posibl i fabanod a phlant bach a sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth mewn perthynas â bwydo a meithrin eu plentyn, gan arwain at welliannau mewn iechyd a llesiant.

Betsi Cadwaladr/North Wales  |  26 Tachwedd 2019

Canllawiau Gweithgaredd Corfforol Newydd

Mae canllawiau newydd wedi’u rhyddhau gan Brif Swyddogion Meddygol y DU ar faint a’r math o weithgaredd corfforol y dylai pobl o bob oed a gallu fod yn ei wneud i wella eu hiechyd.

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  15 Hydref 2019

Dietegwyr a Bydwragedd Wrecsam yn dod at ei gilydd i rannu cyngor ar fwyta'n iach

Gall menywod beichiog yn wrecsam gael gafael ar gyngor bwyta'n iach am ddim fel rhan o fenter newydd y GIG Foodwise in Beichiogrwydd.

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  07 Hydref 2019

Bwrdd Iechyd yn cefnogi ymgyrch i gael pobl i symud

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  01 Hydref 2019

Mae'r ffliw yn lladd – amddiffynnwch eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau

Mae amddiffyn eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau rhag y ffliw yn syml a gall achub bywydau.

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  30 Medi 2019

Plant ysgol a rhieni'n dod at ei gilydd yn y gegin i hyrwyddo bwyta'n iach

Mae plant ysgol a'u rhieni, neiniau a theidiau neu warchodwyr wedi dod at ei gilydd yn y gegin mewn cynllun peilot i fwyta'n iach.