Hyfforddiant GBCG

Dydy pawb ddim yn ei chael yn hawdd codi cwestiynau am ymddygiadau ffordd o fyw. I wneud i bob cyfle gyfrif, mae angen ystod eang o sgiliau a gwybodaeth ar staff er mwyn iddynt fagu’r hyder sydd ei angen arnynt i gynorthwyo ac i gyfeirio pobl. Mae’r adnoddau hyfforddiant yn rhan allweddol o raglen GBCG.

Bydd llwyddiant ein rhaglen GBCG yn dibynnu ar ansawdd yr hyfforddiant ac ar gynnal cymhwysedd a hyder y staff i rannu’r prif negeseuon a’r wybodaeth â’r cyhoedd. Bydd hefyd yn bwysig bod y rheini sy’n cyflawni GBCG yn gallu cyfeirio pobl at y gwasanaethau lleol mwyaf priodol a hwyluso’r broses o ddod i gysylltiad â’r gwasanaethau hyn lle bo modd.

lifestyle-info-WELSH.jpgMECC immunisation (2).jpghealthy-eating.jpgphysical-activity.jpgsmoking.jpg