Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Dull o newid ymddygiad yw Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG, MECC) sy’n defnyddio’r miliynau o gyfleoedd i ryngweithio â phobl eraill, a gaiff sefydliadau ac unigolion o ddydd i ddydd, er mwyn cynorthwyo’r bobl hynny i wneud newidiadau er gwell i’w hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol.

Dysgu mwy
#MECC can lead to improvements in people’s health and well-being, reduce avoidable premature mortality linked to po… https://t.co/jqE9z8btCn

dilynwch, hoffwch a rhannwch

Cadwch mewn cysylltiad â Gwneud i bob cywllt gyfrif