Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Dull o newid ymddygiad yw Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG, MECC) sy’n defnyddio’r miliynau o gyfleoedd i ryngweithio â phobl eraill, a gaiff sefydliadau ac unigolion o ddydd i ddydd, er mwyn cynorthwyo’r bobl hynny i wneud newidiadau er gwell i’w hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol.

Dysgu mwy
RT @WHO: You are far more likely to be seriously harmed by a vaccine-preventable disease than by a vaccine. Vaccine-preventable diseases…

dilynwch, hoffwch a rhannwch

Cadwch mewn cysylltiad â Gwneud i bob cywllt gyfrif