Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Dull o newid ymddygiad yw Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG, MECC) sy’n defnyddio’r miliynau o gyfleoedd i ryngweithio â phobl eraill, a gaiff sefydliadau ac unigolion o ddydd i ddydd, er mwyn cynorthwyo’r bobl hynny i wneud newidiadau er gwell i’w hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol.

Dysgu mwy
MECC enables the opportunistic delivery of consistent and concise healthy lifestyle information, and enables indivi… https://t.co/ewCuQ9rg72

dilynwch, hoffwch a rhannwch

Cadwch mewn cysylltiad â Gwneud i bob cywllt gyfrif