Pwysau Iach: Cymru Iach

Dydd Mercher, 18 Rhagfyr 2019

                      

Mae strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru wedi nodi pedair thema allweddol i'w hyrwyddo erbyn 2030; Amgylcheddau Iach, Lleoliadau Iach, Arweinyddiaeth a Galluogi Newid a Phobl Iach.

O dan y thema Pobl Iach, mae’r strategaeth yn nodi ymgyrch i sicrhau bod ‘pobl yn teimlo mwy o gymhelliant, wedi’u galluogi a’u cefnogi i wneud dewisiadau iachach trwy gydol eu bywydau. Gwasanaethau iechyd a gofal sy'n dosturiol. Gyda chefnogaeth gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr medrus, hyderus sy’n defnyddio pob cyswllt gyda’r cyhoedd i’w hannog a’u cefnogi i gyflawni a chynnal pwysau iach’.

Dolen i'r strategaeth:

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/healthy-weight-healthy-wales_0.pdf

Dolen i'r fersiwn Ieuenctid a Chymuned:

 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/healthy-weight-healthy-wales-youth-community.pdf