Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Hyfforddiant MECC i Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol 2017-18

Dydd Gwener, 14 Mehefin 2019

 

Cafodd 320 o Nyrsys Ysgol ac Ymwelwyr Iechyd ledled gogledd Cymru eu hyfforddi i Wneud i Bob Cyswllt Gyfrif. Mae prif ganlyniadau’r gwerthusiad yn cael eu dangos yn y ffeithlun isod.

 

Cymraeg info graphic HV.PNG

 

Isod mae rhywfaint o sylwadau gan staff a gafodd yr hyfforddiant.

 

HV welsh comments.PNG