Manylion cyswllt
Cyflogai neu wirfoddolwr?
Ydych chi’n gyflogai?
Ydych chi’n wirfoddolwr?
Sefydliad
Sector elusennol
Sector addysg
Gwasanaeth tân
Heddlu
Trydydd sector
Llywodraeth Cymru
Arall
Ardal awdurdod lleol

Os nad ydych yn gallu cofrestru eich hunan, anfonwch e-bost at elearning@wales.nhs.uk