Am Betsi Cadwaladr

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Cafodd dau ddigwyddiad Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) eu cynnal yng Nghanolfan Gynadledda Optic yn Llanelwy ar 12 Gorffennaf 2018.

Diben digwyddiad y bore oedd ymgysylltu â sefydliadau sydd â diddordeb yn y cysyniad sy’n sail i’r dull MECC o weithredu, a’r modd y gallai’r dull gweithredu gael ei gyflwyno yn y sefydliadau hynny.

Roedd digwyddiad y prynhawn ar gyfer sefydliadau sydd wedi ymgorffori neu sydd wrthi’n ymgorffori MECC. Roedd yn gyfle gwych i sefydliadau fyfyrio, rhannu profiadau a rhannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu yn ystod eu hymwneud â MECC.

Mae’r adborth a gafwyd o’r ddau ddigwyddiad wedi bod yn gadarnhaol. Bydd y camau nesaf yn cynnwys rhoi cymorth parhaus i’r sefydliadau hynny sydd wedi ymgorffori neu sydd wrthi’n ymgorffori’r dull MECC o weithredu. Cynigir cymorth hefyd i’r sefydliadau hynny sydd â diddordeb mewn archwilio’r dull gweithredu ymhellach.

gwneud-i-bob-cy_18220396_b45f5dda72ffdb2ee607cf96848a2c9f6d22ab05.pdfgwneud-i-bob-cy_18220149_fd8a6420280ef892965c0141b2f1857431fd1253.pdf