Iechyd Cyhoeddus Cymru GBCG Astudiaeth Achos - Angharad Lewis, Cynorthwy-ydd Gorfal Iechyd