Cefnogaeth BCUHB ar gyfer Cadw’n Dda yn ystod Covid-19

Dydd Llun, 6 Gorffenaf 2020

Mae’r Tim Iechyd Cyhoeddus BIPBC wedi datblygu tudalennau gwybodaeth ar safle we BIPBC ;  ‘Cadw’n iach yn ystod COVID 19’. 

 Mae gan y tudalennau gyfoeth o wybodaeth am y canlynol –

  • Sut mae gofalu am eich lles corfforol
  • Sut mae gofalu am eich a lles meddyliol
  • Cefnogaeth I deuluoedd a phlant
  • Pethau eraill I’w hystyried

 

Dilynwch y ddolen isod i weld drosoch eich hun:

https://bipbc.gig.cymru/gwybodaeth-a-chyngor-iechyd/covid-19-cyngor-i-gleifion/cadwn-iach-yn-ystod-covid-19/