Cysylltu

I gysylltu â'ch person cyswllt GBCG lleol yn eich Bwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd anfonwch e-bost neu ffoniwch

Sefydliad Enw Contact
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Beth Preece beth.preece2@wales.nhs.uk
01639 507283
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Lucy Usher lucy.usher@wales.nhs.uk
01495 241 213
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Emma Girvan emma.girvan@wales.nhs.uk
01352 803 208
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Dr Siân Griffiths sian.griffiths6@wales.nhs.uk
02920 336 201
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Rebecca Stewart rebecca.stewart@wales.nhs.uk
01685 351 450
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Craig Jones craig.jones@wales.nhs.uk
01267 611142
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Fiona Valentine fiona.valentine@wales.nhs.uk
01874 712 732
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Annie Petherick annie.petherick@wales.nhs.uk
029 2010 4647